Neuromusculære lidelser

NERVE-MUSKELLIDELSER (NEUROMUSKULÆRE SYGDOMME)

Der findes en række sygdomme i nervesystem og muskler som i forskellig grad kan påvirke fødderne, og medføre komplikationer her. Problemerne spænder vidt, lige fra hudproblemer til deformiteter af foden eller sammenfald af fodskelettet.

 

Fejlstillinger af foden stammende fra nerve-muskellidelser

Slappe lammelser, muskelsvind, rygmarvsbrok, polio og spastiske lammelser er eksempler på sygdomme som kan medføre fejlstillinger af foden. Deformiteterne opstår fordi der ændres på det naturlige og balancerede samspil af træk fra muskler og sener i forskellige retninger, som findes i et normalt led.

F.eks. opstår der fejlstillinger ved lammelser, hvor de små stabiliserende muskler i et led ikke længere får signal om at holde knoglerne på plads, men i stedet bliver slappe og eftergivelige, eller ved spastiske lammelser, hvor en muskel på den ene side eksempelvis kan få for mange signaler om at holde sig spændt, således at leddet gradvist trækkes ud af sin plads.

Er denne ubalance til stede fra barneårene, kan det føre til fejludvikling af knoglerne hvor de får en forkert form eller størrelse, mens det hos voksne fører til instabilitet af leddet og naturligvis nedsat eller ophørt funktion.

 

De mest almindelige fejlstillinger er:

 

Hvad gør man?

Tilstandene kan tit behandles med hjælp fra specialfodtøj og terapeutiske indlæg. Behandlingen afhænger af den specifikke fejlstilling. Læs om mulighederne for de tre ovenstående fejlstillinger ved at klikke på dem.

Der er også mulighed for kirurgisk behandling. Operationerne er en kombination af tilskæring af knoglerne, eventuelt mhp. Stivgørelser, og seneforlængelser og –flytninger. Man tilstræber at genoprette leddets naturlige stilling.