Slappe lammelser

HVAD ER EN SLAP LAMMELSE? (SLAP PARESE)

Slappe lammelser betegner en tilstand hvor der ses nedsat muskelkraft, i modsætning til spastiske lammelser, hvor musklen trækker sig ukontrolleret sammen. Slappe lammelser i foden kan være pga. sygdom i bevægenerver, medfødte, opstå som følge af skade på rygmarv eller nerver (f.eks. efter diskusprolaps), rygmarvsbrok (meningocele) eller efter smitsomme nervesygdomme som f.eks. polio.

Diskusprolaps og andre skader på benets eller rygmarvens nederste del kan give anledning til dropfod, som er en tilstand hvor fodens spids hænger nedad, som følge af, at de muskler der normalt virker på fodens overside er sat ud af spil af lammelsen.

Rygmarvsbrok og polio: Kan give alt fra enkelte, lokale lammelser af muskler til lammelser af hele fodens muskulatur. Rygmarvsbrok kan tilmed lamme følesansen i et område, hvilket kan føre til øget risiko for fodsår, idet den naturlige beskyttelsesfølsomhed er væk.

Sygdomme i bevægenerver (motoriske neuropatier) kan føre til tiltagende tab af funktionsevne og deformitet. Den mest udbredte, medfødte motoriske neuropati er den arvelige Charcot-Marie-Tooths sygdom som er karakteriseret ved at ramme fodens og tæernes strække-muskler, hvilket fører til gradvis udvikling af hulfod med høj fodryg og tæerne i klostilling.

 

BEHANDLING

 

Hos lægen

Den kirurgiske behandling er afhængig af de problemer paresen afstedkommer, som spænder fra alt lige fra fejlstillinger af tæer til fodsår, knyster og andre foddeformiteter. Der kan blive tale om tilskæring af knogledele, flytning af senetilhæftninger, fjernelse af beskadigede led osv. Se under hver enkelt fodlidelse for mere information.

 

Hos fodterapeuten

Man udskriver tit ortopædisk fodtøj, eller særlige skinner eller indlæg i afhjælpningen af slappe pareser. Se under hver enkelt fodlidelse for uddybende forklaringer.