Slidgigt i foden

Slidgigt kan ramme alle kroppens ægte led.

I foden kan slidgigt inddeles i:

Slidgigt i bagfoden
Slidgigt i mellemfoden
Slidgigt i storetåen

 

BAGFOD:

Bagfodens led består af leddene mellem talus-calcaneus, talus-navicularis og calcaneus-cuboideus. Disse led involveres hyppigt i slidgigt efter brud i én af de tilgrænsende knogler. Leddenes funktion er at vride bag- og mellemfod og at bøje/strække foden. Symptomerne fra slidgigt i bagfoden mærkes derfor i høj grad ved gang på ujævne eller skrå flader, da det er disse led, der er ansvarlige for fodens tilpasning til sådant terræn.

Slidgigten er ofte kombineret med en fejlstilling af foden, hvor foden ses udadvinklet (valgusstilling – se billede), som kan føre til såkaldte ”kollisionssmerter” hvor kanten af hælknoglen – calcaneus – støder på den lille underbensknogle – fibula.

 

Behandling:

Der findes flere valgmuligheder til behandling af slidgigt i bagfoden. Som ved andre gigtformer gælder en række universelle råd der går ud på at bremse gigtudviklingen mest muligt. Herunder hører især begrænsning af belastningen af det/de pågældende led.

 

Disse råd omfatter blandt andet:

 

Egenbehandling:

  • Vægttab
  • Rygestop
  • Minimering af belastning af leddet
  • Evt. Medicinering med svage smertestillende midler og/eller gigtmidler.

 

Fodterapeut:

Rådgiver om skotøj med rigeligt plads til foden og evt. støtte af foden.
Se under slidgigt eller kontakt eventuelt din egen læge/fodterapeut for uddybende forklaringer.

 

Operation:

Operation af slidgigt i bagfoden gøres ved en såkaldt ”artrodese” som er en stivgøring af leddet via afskæring af knogleoverflader i et led. Overskæring af overfladerne gør at knogle vokser sammen i leddet og derved gør leddet stift og ubevægeligt. Dette begrænser de smertefremkaldende bevægelser i leddet, og der er derfor som regel effektiv nedsættelse af smerter efter operation.

Ved operationen for bagfodsslidgigt gøres et, to eller alle tre led stive. Efterfølgende skal man gå med gips i ca. 12 uger, indtil knoglen er helet, og derefter i et genoptræningsforløb, som indimellem kan være langvarigt – op til et år. Efter genoptræningen skulle smerterne gerne være nedsat, samtidig med at foden stadig er i stand til at have normal gangfunktion på plane overflader. Dog er foden mindre egnet til færdsel på ujævne eller skrå overflader.

 

MELLEMFOD:

Slidgigt i mellemfoden rammer leddene mellem mellemfodsknoglerne (”metatarserne”) og fodrogsknoglerne, som i sin helhed kaldes Lisfrancs led. Slidgigt i mellemfoden opstår som regel som følge af knoglebrud eller ledskred i området – altså efter en skade.

Behandlingen er for det meste afventende, idet leddet har en tendens til at stivne af sig selv, og derved afhjælpe symptomerne på samme måde som ved stivgørende operationer.