Spastiske lammelser

Hvad er spatisk lammelse?

Spastisk lammelse, også kaldet cerebral parese (CP), er en samlebetegnelse for forskellige sygdomme, hvor hjernens evne til at styre muskler er unormal eller nedsat, hvilket viser sig ved spastiske, ustyrlige og/eller lammede muskler.

Spasticitit, i lægelig forstand, betegner en tilstand med øget modstand i musklerne ved passive bevægelser. Hos ca. ¾ af patienter er der spasticitet sammen med mere eller mindre udtalt lammelse af en eller flere muskelgrupper, enten halvsidigt (hemiplegi) eller i begge ben eller begge arme (paraplegi). I andre tilfælde er der tale om uønskede bevægelser eller ukoordinerede bevægelser med usikker gang.

Hyppigheden er omkring 3 pr. 1000 fødsler, hvorved ca. 8000 danskere har sygdommen.

 

Hvordan opstår det?

Spastisk lammelse findes som nævnt i forskellige former, og er karakteriseret ved en hjerneskade som indtræder enten før, under eller efter fødslen.

 

Nedenfor gennemgås eksempler på de mere almindelige årsager:

Før fødslen – er langt de hyppigste (9 ud af 10 CP patienter).

 • Ernæringsforstyrrelser i den umodne fosterhjerne, som følge af problemer med blod- og iltgennemstrømningen i moderkagen, evt. pga. misdannelser i livmoderen. Dette er den hyppigste årsag.
 • Skader på fosterets blodkar i hjernen, som følge af stærkt forhøjet blodtryk hos moderen.
 • Virusinfektioner som spredes fra mor til foster (fx herpes simplex-, rubella- (røde hunde), toxoplasma- og cytomegalovirus).
 • Genetiske skader i barnets arvemateriale.

 

Under fødslen:

 • Iltmangel under fødslen

Efter fødslen – erhvervet hjerneskade som følge af:

 • Hjerneblødning – som er den mest almindelige årsag til halvsidig lammelse hos voksne.
 • Trafik- og andre ulykker med skade på hjernen
 • Betændelsestilstande i hjernen – fx hjernebetændelse (encephalitis) eller hjernehindebetændelse (meningitis).

 

Hvad er tegnene på spastisk lammelse?

Som nævnt under ”hvad er spastisk lammelse?” er der tale om et broget billede af lidelser med spasticitet og/eller lammelser, hvorved bevægelser kan blive ukontrollerede eller ukoordinerede. Derudover følger der med CP tit et multihandicap i form af

 • kognitive forstyrrelser såsom indlærings-, sprog- og udtalebesvær
 • synssvækkelse og skelen
 • nedsat hørelse,
 • adfærdsforstyrrelser
 • epilepsi
 • mental retardering

Handicappet kan være svært at erkende lige ved fødslen, og opdages ofte først når barnet er blevet ældre, omkring 4-5 år gammelt. Omkring en tredjedel er mentalt retarderede.

I foden kan spastisk parese give anledning til foddeformiteter, dvs. fejlstillinger af foden, bestemt af det træk som den stærkeste muskelgruppe udøver. Lægmusklerne, fodens oprettermuskel (m. tibialis posterior) og tæernes lange bøjemuskler er således stærkere end deres tilsvarende, modsatvirkende muskler, hvorfor der ved spastiske lammelser tit ses spidsfod med supination (udaddrejning af foden ved anklen, således at både fodryggen og fodsålen kommer til at ligge mere lodret, med fodsålen pegende indad) og bøjede tæer i klostilling, således at der ved gang primært afvikles på forfodens yderste rand.

Læs mere under spastisk lammelse af foden

 

BEHANDLING

Der findes i dag ingen kurerende behandling for spastisk lammelse.
Behandlingen er en tværfaglig indsats med samarbejde mellem forældre, læger, fysioterapeuter, talepædagoger, høre- og skolelærere, pædagoger og senere i livet arbejdsterapeuter.

Se under Spastisk lammelse af foden for behandling af CP i foden.