Kæmpevækst af tæer (latin: makrodaktyli)

Hvad er makrodaktyli?

Makro betyder ”stor” og daktyli betyder ”finger” eller ”tå”, så begrebet dækker over kæmpevækst af en eller flere tæer eller fingre. På foden er det typisk 2. tå der rammes, og der er både involvering af knogle og bløddele.

 

Hvor mange får det og hvorfor?

Tilstanden rammer ca. 1 % af befolkningen, og er noget man fødes med, eller som opstår inden for de første leveår. Dog er årsagen til udviklingen ukendt – der er for eksempel ikke påvist nogen arvelig årsag til sygdommen. Hos omtrent en ud af 10 ses samtidig sammenvoksede tæer (syndaktyli).

 

Hvordan ser det ud?

Der ses kæmpevækst af samtlige af tåens dele, hvilket vil sige, at både knogler, nerver og fedtmængde er forstørret. Den side af tåen der vender nedad er typisk kraftigere ramt, og det yderste led er tit tykkere end det inderste. Ofte er bevægeligheden af leddene væsentligt nedsat, hvilket selvsagt medfører ubehag for patienten. Der kan ydermere være en vis fejlstilling af tåen.

 

Hvordan behandles det?

Behandlingen er kirurgisk. Man søger at mindske størrelsen på tåen, hvilket sker ved at skære større eller mindre dele af vævet væk. Lykkes dette ikke kan sidste udvej være amputation. Behandlingen er kompliceret og kan være problematisk. Der kan ikke altid opnås et tilfredsstillende resultat med normal funktion og/eller udseende.