3 ud af 4 diabetikere får ikke en årlig fodstatus

ÅRLIG FODSTATUS VED FODTERAPEUT

Der er i dag over ca. 260.000 diabetikere i Danmark, hvoraf kun godt 84.000 fik foretaget den årlige fodstatus ved en fodterapeut i 2013.

Det er et alarmerende lavt tal, som er med til at forklare, at fodterapeuter dagligt modtager diabetikere, hvis fodproblemer er opdaget alt for sent.

Internationale undersøgelser viser, at regelmæssig fodterapi til diabetikere reducerer risikoen for fodsår og halverer risikoen for amputationer.

Derfor forudsætter National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår (2013), at alle diabetikere får kontrolleret deres fødder mindst en gang om året. DSAM anbefaler, at dette som udgangspunkt skal ske ved en statsautoriseret fodterapeut.

Hvis du er diabetespatient – eller kender en diabetiker – er det meget vigtigt at forstå vigtigheden af, at få fødderne tjekket mindst en gang om året hos en statsaut. fodterapeut.

Klik hér og lær mere om den diabetiske fod.