Skævfod

Skævfod er en tilstand, hvor forfoden ses at være indaddrejet i forhold til bagfoden.

Hvad kommer det af?

Skævfødder er noget man fødes med, og skyldes for det meste fosterets lejring i livmoderen, men der kan muligvis også være en arvelig faktor. Fejlstillingen kan også være opstået på grund af en egentlig deformitet af foden, hvorved den er mere rigid. Tilstanden er ret sjælden.

Hvilke tegn er der?

Diagnosen stilles som regel allerede ved fødslen, hvor fejlstilling ses, ellers eventuelt først senere når barnet begynder at gå. Tilstanden er ikke symptomgivende, og patienten er, udover de kosmetiske gener, ikke generet af den.

Hvordan behandles det?

Det kan din fodterapeut gøre.

Som nævnt opstår symptomerne som følge af den generelle påvirkning en skæv fod har på underekstremiteterne. Fodterapeutens behandling søger derfor at rette op på skævheden ved hjælp af et svangstøttende indlæg, der forhindrer bagfodens skævvridning, og giver underbenets muskler mulighed for at udøve deres virkning korrekt på foden. Herved skulle der gerne ses en synlig forbedring af fodstillingen efter ca. 2 mdr.

Hvis fejlstillingen er pga deformiteter i knoglerne kan denne behandling naturligvis ikke benyttes. Din fodterapeut kan hjælpe dig med at vurdere hvilken type fejlstilling du har.

Det kan din læge gøre

Hvis tilstanden er af den medfødte type, retter foden sig som regel op af sig selv. Ellers kan man forsøge behandling med en korrigerende støvle i 6-12 uger. Fejler denne behandling forsøger man at manipulere foden på plads under narkose, og efterfølgende natskinne frem til 1-års alderen. Udsigten er god, og de allerfleste opnår normal fodstilling. Operation er meget sjældent nødvendig.

Sidebar
Sidebar