Undersøgelse af foden

Ved fodproblemer kan sygehistorien og den kliniske undersøgelse oftest være tilstrækkeligt for at kunne stille en diagnose. Det skyldes bl.a. fodens praktiske  konstruktion med de store musklers placering på underbenet og deraf  beskedent bløddelsdække af fodens knogler og led. Det  gør det let  for patient og behandler at observere ændret udseende af foden.

For at bekræfte diagnosen eller som led i fastlæggelsen  af en  behandlingsstrategi vil man dog ofte supplere med andre undersøgelser, som nævnt hér på siden.