Den kliniske undersøgelse af foden

Når man undersøger foden, er det nødvendigt at sko og strømper kommer af begge fødder, så man kan sammenligne den syge og den raske fod mod hinanden.  Herefter gåes systematisk frem, men med fokus på den syge fod.

 

Først inspiceres foden.

Er der  afvigelser fra fodens normale udseende. Man noterer sig om der er fejlstilling i ankel, bagfod , mellemfod eller tæer. Fodens længde- og tværbue bedømmes. Er der hævelser som kan præsentere ledansamling, knudedannelse  eller knyster.

Man noterer sig sårudvikling  og områder med hård hud som tegn på abnorm belastning.  Er der områder med misfarvning? Det kan også være nødvendigt at se efter  fejlstilling  i benets øvrige led, skævhed i ryg eller benlængdeforskel. Mindsket muskelfylde på underben sammenlignet med modsidige kan også være tegn på lidelse i foden.

Med fokus på de områder af foden med abnormt udseende vil behandleren herefter føle foden igennem. Der føles efter ømhed og konsistens samt  udbredning og relation til knogle eller bløddele. Desuden bemærkes temperaturændringer og fodens puls konstateres og registreres.

 

Fodens bevægelighed

Bevægeligheden i fodens led undersøges både aktivt (patienten bevæger foden selv) og passivt (behandleren bevæger fodens led). Sidstnævnte er den mest præcise metode idet undersøgeren kan fiksere en del af foden, så det kun er bevægelsen i et specifikt led eller del af foden der undersøges.

Bevægelserne i foden er komplekse pga de mange led og deres specielle udformning, men generelt kan man sige, at der foregår en nedad- og opadbøjning samt en indaddrejning og udaddrejning i ankelled og bagfod og primært en nedad- og opadbøjning i mellem- og forfod. Bevægelsen beskrives med grader og pga store individuelle forskelle er en sammenligning med det modsidige led nødvendig. Ved bevægeundersøgelsen noteres samtidig udløst smerte, skurren, klik, spring, løshed og instabilitet.

 

Ganganalyse

Slutteligt foretages en funktionsundersøgelse af foden. Foden beskrives i stående stilling og ved gang, idet visse fejlstillinger primært observeres eller forværres ved belastning. Er der normal gangafvikling? Er tåstand mulig?