Supplerende undersøgelser

Billeddiagnostik

Til en undersøgelse af foden hører næsten altid en almindelig røntgen optagelse . På almindelige røntgen optagelser er det skelettet der altovervejende fremstilles, og følgelig vil det være abnormiteter i skelettet man får oplysninger om.

Det er tilstande, som brud eller følgetilstande til disse, slidgigt, fejlstilling, ledskred, medfødte misdannelser, knogletumorer m.fl. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med en stress-røntgen optagelse, hvor foden udsættes for en given belastning, for bedst muligt at få fremstillet fejlstilling eller instabilitet. Er tilstanden mere kompleks kan røntgen optagelsen suppleres med en CT-skanning, der fremstiller skelettet i tværsnit og med mulighed for fremstilling af 3D-rekonstruktioner.

Retter mistanken sig mod lidelse i fodens bløddele vil den billeddiagnostiske undersøgelse være en ultralydsundersøgelse eller MR-skanning.

 

Ultralydsundersøgelsen udmærker sig ved at være hurtig, uden gener og at strukturen kan undersøges dynamisk, dvs under bevægelse. MR-skanning er et værdifuldt billeddiagnostisk redskab til undersøgelser, hvor man ønsker et højt detaljeniveau.

 

Knogleskintigrafi er en billeddiagnostisk metode, hvor man får indsprøjtet et radioaktivt lægemiddel, der indgår i knoglernes stofskifte. Nogle timer efter indgift registrerer et specielt kamera hvorledes det radioaktive lægemiddel har fordelt sig i knoglerne.

Områder med stor ophobning tyder på højt knoglestofskifte, som det kan ses ved knogleinfektioner, tumorer og brud. Metoden er dog uspecifik og bruges oftest ved screening af hele skelettet.

 

Kikkertundersøgelse (artroskopi):

I tilfælde hvor man ikke har kunnet påvise patologi ved billeddiagnostik, men den kliniske mistanke om lidelse i ankelleddet fortsat er høj, kan man få foretaget en diagnostisk kikkertundersøgelse. Via små stikkanaler til leddet indføres et tyndt, metalrør med optik. Via et tilsluttet kamera og en TV-skærm kan operatøren visualisere strukturerne i leddet og med instrumenter i separate stikkanaler undersøge og behandle eventuelle defekter.

 

Diagnostisk blokade

En diagnsostisk blokade er indsprøjtning af af et lokalbedøvende lægemiddel svarende til det område behandleren mistænker smerterne stammer fra.

Det benyttes i tilfælde, hvor behandler og patient ikke med sikkerhed kan lokalisere smertefokus. Har blokaden effekt kan mistanken være bekræftet, men har den ikke effekt, må behandleren overveje andre årsager til smerterne eller om blokaden er lagt rigtigt.

 

Nerveledningsundersøgelse

Her undersøges nervernes ledningsevne med elektroder ved samtidig stimulation. Nerveledningen ændres ved tilstande der afklemmer nerven, nervebetændelse og sygdomme i selve nervecellen.

 

Distal trykmåling

Ved kronisk sårdannelse på foden kan den manglende opheling skyldes faktorer, som vedvarende uhensigtsmæssigt tryk, kronisk infektion og dårlig blodforsyning. Sidstnævnte kan undersøges med en distal trykmåling, hvor blodtrykket måles på tå- og ankelniveau.

Disse tryk sammenholdes med blodtrykket målt på normal vis på overarmen. Er blodtrykket på foden lavt er det et udtryk for dårlig blodforsyning og det kan give behandleren en ide om såret kan hele på normal vis, eller om der skal mere drastiske metoder i brug, så som operativ bedring af blodforsyningen til benet hos karkirurger.