Sygehistorien

Sygehistorien er patientens egen oplevelse af fodgenerne, oplyst til behandleren ved en systematisk udspørgen. Det skal klarlægges, hvornår symptomerne/generne begyndte, og om der er sket bedring eller forværring i den tid, der er gået.

Var der særlige omstændigheder ved de første symptomer, som akut skade eller øget belastning?
Har man oplevet lignende gener før?
Hvor specifikt er generne lokaliseret?
Hvilke konsekvenser har generne på dagligdagsaktiviteter som arbejde og sport?
Den hyppigste gene er smerter, men kan også være nedsat funktion, ændret følesans eller ændret udseende.

 

Smerter

Smerter opleves og beskrives forskelligt af patienter, men en smertebeskrivelse giver alligevel yderst vigtig information og grundlag for, at stille en korrekt diagnose og behandlingsindikation:

Lokalisation: Er smerten lokaliseret et bestemt sted, eller er den af mere diffus karakter? Er der udstråling af smerten?

Intensitet (styrke): Er smerten let, moderat, svær eller uudholdelig? Hos nogle behandlere benyttes en såkaldt ”Visuel Analog Smertescore” (VAS) til at gradere smerten.

Karakter: Den subjektive smertefølelse kan for nogle være svær at sætte ord på, men kan eksempelvis udtrykkes som værende, stikkende, skærende, borende, murrende, dunkende, jagende, brændende, hvinende og sviende

Hvornår?: Er smerten konstant eller kommer og går den? Er der hvilesmerter eller natlige smerter eller er smerten værst når foden bevæges og/ eller belastes.

Er der lindrende eller forværrende faktorer?

 

Nedsat funktion

Med ”nedsat funktion” menes, at man af den ene eller anden grund ikke kan bruge foden som før.

Den nedsatte funktion kan være smertebetinget og kan også opleves i en ellers normalt udseende fod med normal bevægelse. Deformiteter og andre ændringer af fodens anatomi kan føre til mekaniske årsager til nedsat bevægelse. Det kan være sene-bristninger, knogleudvækster og ledskred ligesom deformiteter kan føre til ændring af skoenes pasform medførende tryksmerter og evt udvikling af hård hud og sår.

Nervelidelser og en hel række af andre medicinske lidelser kan også være årsag til nedsat funktion af foden (diskus prolaps, diabetes, gigtsygdomme m.fl.)

 

Ændret udseende

Ud over den åbenlyse kosmetiske problemstilling, vil tilstande der fører til ændring af fodens udseende, oftest være præget af smerter og eller nedsat funktion. Årsagerne er komplekse, men det man selv lægger mærke til kan være skæve eller stive tæer, udvikling af platfod, hævelse af led og trykbelastede områder, der også kan være rødligt misfarvede.

 

Ændret følesans

Ændret følesans forårsages af nervepåvirkninger. Det kan være lokale trykpåvirkninger eller en generaliseret lidelse. Nervepåvirkning kan opleves som nedsat følelse i nervens forsyningsområde, udstrålende smerter, områder med hyperfølsom hud, hvor mindste berøring kan udløse symptomer eller områder med sovende, prikkende eller snurrende fornemmelse.

Med til sygehistorien hører også en gennemgang af eventuelle andre lidelser, som kan være en direkte eller medvirkende årsag til symptomernes opståen.

  • Det kan være diabetes, gigt- og bindevævslidelser, nervelidelser, hudlidelser m.fl
  • Tidligere skader og operationer på ben, bækken eller ryg
  • Jobbeskrivelse
  • Sport- og fritidssaktiviteter
  • Medicin
  • Alkoholforbrug
  • Tobaksforbrug
  • Vanligt fodtøj
  • Gangfunktion inklusiv behov for støtte eller hjælpemiddel.