Fodens udvikling

I menneskets udviklingshistorie kom fødderne først

Da menneskeslægten i tidernes morgen begyndte at udskille sig og tage sin egen vej, var fødderne det første, der blev ”moderne”. En gribetå, som det kendes fra aberne, blev inkorporeret som en storetå i foden sammen med de fire andre tæer, forfoden blev indaddrejet, så der fremkom både en svangbue og en tværbue.

Det var forudsætningen for en række efterfølgende ændringer og forbedringer for mennesket: fødderne muliggjorde to-benet gang, de frisatte hænderne, så de kunne tage genstande op og manipulere dem, hvorved en samfunktion af hånd, øje og hjerne tog fart og lagde et yderligere udviklingspres på hjernen.

Fra abe til moderne menneske

Ændringen af kroppen fra noget abelignende til det moderne menneskes udseende skete efterfølgende fra fødderne og opefter: knæene blev udviklet, så de kunne strækkes igennem så der blev en effektiv skridtlængde, og bækkenet, fødselsvejen, blev ændret og udvidet, således at der blev passage for det stadigt større fosterhoved. Endelig fik rygsøjlen et lændesvaj, så kroppen kunne balancere oven på bækkenet og hovedet oven på kroppen.

Ved et utroligt held er noget så flygtigt som en række fodaftryk blevet bevaret gennem fire millioner år og fundet i det østlige Afrika, hvor menneskehedens vugge stod. Sammen med en vrimmel af dyrespor fandt man i 1976 to rækker fodspor afsat i våd vulkanaske, som efterfølgende størknede og bevarede dem for eftertiden.

Sporene ser ud, som om et moderne menneske nylig har vandret der: der er en afrundet hælballe, en aflang svangbue og en lige, fremadrettet storetå. Sporene, et sæt større og et sæt mindre, går hen mod et vandhul og er sat så tæt, at vi må forestille os, at et mandligt væsen her er gået forrest og har ryddet eller sikret vejen med et kvindeligt væsen lige efter sig. Endnu kun et ”væsen” med en beskeden hjernestørrelse; der skulle gå yderligere to millioner år før redskaber og kulturgenstande sammen dukker op på gravpladserne og retfærdiggør betegnelsen ”menneske” forstået som et kulturskabende individ.

Sidebar
Sidebar